OCENĚNÍ

FOTOGRAFOVÁNÍ

 • Příroda objektivem, 3. ročník fotografické soutěže, 7. místo v letním kole
 • hlavní cena Face2Art, český Grand Canyon
 • Němí svědkové dávné minulosti, 7. ročník fotografické soutěže, 9. místo
PHOTOGRAPHY

 • Nature through a lens, 3. year of a photographical contest, 7. place in the summer round 

 • main price Face2Art, Czech Grand Canyon

 • The dumb witnesses of the days of yore, 7. year of a photographical contest, 9. place 
LITERATURA

 • Literární soutěž Pisálek, Klášterec nad Ohří, 1. místo
 • Festival Náchodská Prima sezóna, 2. místo v literární soutěži poezie
 • Knihovna Jana Drdy Příbram, 21. ročník literární soutěže, 3. místo, Almanach (Barvy jednoho života)
 • Městská knihovna Frýdek-Místek, 24. ročník literární soutěže, čestné uznání
 • Literární klub Pegas, Hodinka s Pegasem, ocenění poroty, slavnostní vyhlášení Masarykův kulturní dům, sbírka
 • Vyšehradská vize, kniha Vyšehradská kronika literárních talentůLITERATURE

 • Municipal library Frýdek-Místek, 24. year of a literary contest, certificate of merit 

 • Library Příbram, 21. year of a literary contest, 3. place, Anthology: One life's colours